Alles over kansspel en casino vergunningen, licenties en wetgeving in Nederland anno 2019

Deze tekst is voor het laatst geüpdatet in mei 2019. We doen ons best om bij wijzigingen in de wet meteen onze website aan te passen.

Meer dan acht miljoen mensen in Nederland doen wel eens mee aan kansspelen. Dit kan variëren van het bezoeken van een casino of het spelen op een gokkast in een café tot het meespelen bij een loterij. In Nederland is de wetgeving voor online gokken anders dan die voor gokken bij landbased casino’s. In het algemeen kan gesteld worden dat de regels vrij streng zijn om de maatschappij als geheel, maar ook voor verslavingsgevoelige individuen en de rechten van reguliere gokkers te beschermen. Diverse vormen van gokken zijn legaal, maar er zijn ook enkele illegale vormen. In 2019 is eindelijk de nieuwe wet- en regelgeving aangenomen die het mogelijk gaat maken voor online casino’s om licenties aan te vragen. We vertellen hier meer over de huidige situatie en de veranderingen die binnenkort in werking treden.

Nederlandse kansspelregulering in het kort

  • Online kansspelen zijn momenteel nog verboden, behalve door de aanbieder Toto, en er worden in Nederland nu nog geen vergunning voor afgegeven.
  • Vanaf 2020 kunnen online aanbieders een licentie krijgen als ze voldoen aan de strenge eisen die zijn vastgelegd in de nieuwe Wet Kansspelen op Afstand
  • Landbased casino’s zijn legaal met vergunning en worden gereguleerd door de Kansspelautoriteit
  • De Nederlandse staat heeft momenteel het monopolie op het aanbieden van kansspelen met live croupiers en dealers in het Holland Casino.
  • Kansspelbelasting is 30.1% over winsten hoger dan 449 euro. Soms wordt de kansspelbelasting meteen verrekend bij het innen van de prijs, vaak moet de winnaar zelf de belasting betalen.

Welke vormen van gokken zijn legaal Nederland

In Nederland is de Kansspelautoriteit de verantwoordelijke instantie om goklicenties en andere vergunningen te verlenen voor het aanbieden van kansspelen. Daarnaast houden zij toezicht, voeren ze controles uit en is het hun taak om illegale kansspelen te bestrijden. In de Wet op de Kansspelen is vastgesteld wat in Nederland op dit gebied legaal en illegaal is. De nieuwe Wet Kansspelen op Afstand is in het leven geroepen om het mogelijk te maken voor online casino’s om een licentie aan te vragen. Dit vergunningstelsel zal in 2020 in werking treden.

In Nederland mogen kansspelen uiteraard alleen worden aangeboden door instanties die alle benodigde vergunningen hebben. Bovendien zijn er verschillen tussen diverse manieren van gokken en de regels die daarvoor gelden. Voor loterijen gaat bijvoorbeeld op dat minstens 60% van de winst moet worden geïnvesteerd in sport, cultuur of de gezondheidszorg. De andere 40% mag worden gebruikt om de winsten uit te keren en bijvoorbeeld personeelskosten te betalen. Bij landbased casino’s is dit dan weer niet het geval. Daar gaat veel meer geld naar de staat zelf in plaats van naar goede doelen.

In Nederland is het enige landbased casino met een volledige vergunning het Holland Casino. Zij hebben het monopolie op aanbieden van kansspelen met een croupier en diverse tafelspellen zoals poker. De andere casino’s in Nederland zijn zogenaamde gokhallen, speelhallen of amusementshallen. Hierin mogen geen tafelspellen met een croupier worden aangeboden, maar alleen spelautomaten in gebruik zijn. Daarnaast komt men in Nederland gokkasten tegen in bijvoorbeeld cafés en clubs. Dit mag alleen als zowel de exploitant als de eigenaar of uitbater van het pand over de juiste kansspelvergunningen beschikt.

Er is bovendien momenteel maar één loterijenbedrijf toegestaan in Nederland en hier komen voorlopig geen anderen bij. Er is op de kansspelenmarkt nu dus weinig tot geen ruimte voor nieuwe bedrijven om in te stappen. Vanaf 2020 zal dit gaan veranderen en kunnen buitenlandse online casino’s en nieuwe bedrijven de markt betreden wanneer ze aan de eisen voldoen die nodig zijn om een licentie te krijgen. Veel kansspelen zijn dan nog altijd centraal geregeld en genationaliseerd. De gedeelten van de markt die wel open zijn beperken zich tot speelhallen/amusementshallen en online casino’s. Voor loterijen en landbased casino’s zijn nu nog geen veranderingen op stapel.

Kansspelbelasting

Over alle prijzen die gewonnen worden bij kansspelen boven de 449 euro dient 30.1% kansspelbelasting te worden afgedragen. Bij onder andere het Holland Casino en de Staatsloterij is deze belasting al afgedragen door het bedrijf die de prijzen verstrekt. Hierdoor hoeven gokkers zelf niet meer kansspelbelasting te betalen. Bij andere prijzen is het zo dat dit aangegeven dient te worden bij de Belastingdienst. Zij brengen dan de kansspelbelasting in rekening bij de winnaar van de prijs. De kansspelbelasting moet ook worden afgedragen bij het winnen van goederen, zoals auto’s met een waarde van meer dan 449 euro.

Opvallend is trouwens dat pokertoernooien volgens de huidige Wet op de Kansspelen niet telt als casinospel, omdat hier kennis en kunde bij komt kijken en het geen puur kansspel is. Toch dragen bedrijven en organisatoren ook hierover normaliter kansspelbelasting af. Dit komt omdat het wel algemeen geaccepteerd is door alle partijen als casinospel.

De belangrijkste veranderingen betreffende online gokken en online casino’s

In Nederland wordt momenteel nog geen goklicentie afgegeven aan aanbieders van kansspelen op afstand. De aanvragen voor een vergunning kunnen binnenkort wel worden gedaan bij de Kansspelautoriteit en vanaf 2020 zullen de bedrijven die aan alle gestelde eisen voldoen een licentie krijgen om ook in ons land legaal de kansspelen op afstand, dus online, aan te mogen bieden. Tot en met 2020 is het alleen de Stichting Nederlandse Loterij die online kansspelen aan mag bieden. Ze verkopen bijvoorbeeld loten en krasloten en zijn ook het bedrijf achter Toto, waar sportweddenschappen kunnen worden afgesloten.

Er zijn momenteel ook voldoende andere online casino’s die wel bereikbaar zijn voor Nederlandse gokkers. Deze bedrijven kunnen wel degelijk veilig en betrouwbaar zijn doordat ze in andere EU-landen over de benodigde licenties beschikken. Het is echter niet zo dat ze legaal in Nederland mogen opereren. De Kansspelautoriteit hanteert vaak een gedoogbeleid jegens dit soort bedrijven, maar zodra de online casino’s zich nadrukkelijk gaan richten op de Nederlandse markt kunnen ze een boete verwachten. Voor Nederlandse gokkers die bij de ‘illegale’ online casino’s hun weddenschappen plaatsen, gaat ook een gedoogbeleid op zolang de winsten worden doorgegeven aan de Belastingdienst en netjes kansspelbelasting wordt afgedragen.

De regels zijn nu, in 2019, nog relatief vaag, maar gelukkig komt hier vanaf 2020 verandering in. De gedoogstatus zal door de duidelijke nieuwe Wet Kansspelen op Afstand verdwijnen en het toezicht houden gaat eenvoudiger worden voor de Kansspelautoriteit. Online casino’s met een licentie zijn namelijk voortaan compleet legaal en aanbieders zonder vergunning zijn per definitie illegaal. De scheidslijn gaat duidelijker worden en dit resulteert hopelijk in veiliger online gokken voor de Nederlandse liefhebbers. Het is de bedoeling dat op korte termijn 80% van de spelers van online kansspelen naar een legaal online casino met de juiste vergunningen gaat.

De toekomst van gokken in Nederland

Het wetsvoorstel betreffende de Wet Kansspelen op Afstand heeft zeer lang in de pijpleiding gezeten, voordat het begin 2019 eindelijk officieel werd aangenomen door de Eerste Kamer. Door deze wetswijziging gaat hopelijk het toezicht een stuk beter worden en gaat het dus eenvoudiger worden om bijvoorbeeld gokverslaafden uit online casino’s te weren. Dit komt onder andere doordat er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) komt. Hierin kunnen probleemgokkers zichzelf in laten zetten, zodat ze niet meer worden toegelaten tot zowel fysieke als online casino’s. Ook kunnen de online casino’s hierin mensen registreren zodat het voor andere aanbieders duidelijk is dat de gokkers niet welkom zijn.

De online casino’s met een licentie moeten het verloop van hun kansspelaanbod bovendien registreren in een Controledatabank. Hierdoor heeft de Kansspelautoriteit optimale controle op het spelaanbod en kunnen eventueel illegale of afwijkende casinospellen uit het assortiment worden gehaald. Ook afwijkende winstuitkeringen kunnen in de gaten worden gehouden om illegale praktijken te kunnen weren. Het online gokken moet zo een stuk betrouwbaarder worden.

Wat betreft de toekomst van de fysieke, oftewel landbased casino’s, in Nederland is nog minder duidelijkheid. Er was ook een wetsvoorstel om het Holland Casino op te splitsen en te privatiseren. Er zouden dan meerdere aanbieders de markt kunnen betreden. Dit wetsvoorstel is echter niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarom blijft het Holland Casino voorlopig het enige legale landbased casino in ons land en blijft het bedrijf bovendien in handen van de Nederlandse staat. Het is niet duidelijk of dit binnen een aanzienlijke periode gaat veranderen of dat dit zo gaat blijven.