Ophef op Malta om casino vergunning

Casino vergunning: casino schadeclaim Dragonara

Niet alleen veel online casino’s hebben zich op Malta gevestigd, want er zijn ook genoeg landbased casino’s op het prachtige eiland te vinden. Eén van de bekendste casino’s en wellicht ook één van de allermooiste van Malta is het Dragonara Casino dat bij St. Julian’s aan de zee staat. Dit casino zit al sinds 2010 op deze plek en doet het daar zeer goed. De grond waar het casino op staat is eigendom van de staat en de concessie die in 2010 werd uitgegeven is inclusief een huurcontract van deze grond. Nu de eerste concessie zou aflopen was de verrassing bij casino concurrenten groot dat deze stilzwijgend is verlengd. Lees hier meer over de opmerkelijke casino vergunning en een eventuele casino schadeclaim die door de concurrenten gaat worden ingediend.

Dragonara krijgt casino vergunning zonder concurrentie

De reden voor de ophef op Malta is niet zozeer dat het Dragonara een nieuwe casino vergunning krijgt. Het ontevreden gevoel bij de concurrenten en bij de bevolking van Malta komt vooral door het feit dat dit op een onrechtmatige manier lijkt te zijn gedaan. Bij de uitgave van de initiële concessie in 2010 konden verschillende casinobedrijven zich inschrijven en hun plannen kenbaar maken. Dragonara won deze tender en kreeg de vergunning. Bij de nieuwe procedure was echter geen openbare tender. Concurrenten kregen dus niet de kans om aanspraak te maken op de casinovergunning op deze plek op het eiland. Volgens de concurrenten van het Dragonara Casino is dit een oneerlijke gang van zaken en een casino schadeclaim zou kunnen volgen om dit recht te zetten.

Casino mag tot maar liefst 2084 op zijn plek blijven

Verdere ophef is onder meer ontstaan doordat de vergunning niet voor een beperkt aantal jaren is vastgelegd, maar dat de verlening voor maar liefst 64 jaar is! Dit wil zeggen dat het Dragonara Casino tot en met 2084 op hun huidige plek mag blijven zitten en als casino mag opereren. Een dusdanig lange concessie komt vrijwel nooit voor en roept uiteraard vragen op van zowel de bevolking als de concurrentie. Hier komt als derde punt nog eens bij dat de huur van de locatie die het Dragonara aan het land Malta moet betalen omlaag gaat. De vergunning zou bovendien snel door het parlement zijn gedrukt op een moment dat veel van de bestuurders van Malta al naar huis waren.

Opmerkelijke gang van zaken kan nog een staartje krijgen

Malta haalt een aardig deel van hun inkomsten uit de casino industrie. Het is daarom van groot belang voor het land om deze sector goed te reguleren en eerlijke kansen voor alle bedrijven te bieden. Alles wat ook maar lijkt op casino fraudemoet snel de kop worden ingedrukt. In het geval van deze casino vergunning is het maar zeer de vraag of alle regels goed zijn gevolgd, of dat er door enkele bestuurders creatief is omgesprongen met de wet- en regelgeving van Malta. Volgens concurrerende casino’s is de gebruikte procedure zeker niet legaal en daarom worden er stappen ondernomen om het besluit terug te draaien. Zodra hier meer informatie over is kun je het bij ons uiteraard als eerste lezen!

Belgische ondernemer dient schadeclaim in om uitblijven casino vergunning

Casino vergunning België: casino schadeclaim

Toen ondernemer Dirk van Puyvelde tien jaar geleden een casino wilde openen in het Belgische grensplaatsje De Klinge had hij niet verwacht dat het hele proces zoveel voeten in de aarde zou hebben. De casinobaas kreeg in eerste instantie geen casino vergunning van de gemeente, maar haalde later via de Belgische Raad van State zijn gram. Toch is er nu nog altijd geen functionerend casino in De Klinge en zijn de concurrenten in dorpen rondom deze Belgische plaatst al lang en breed actief. Reden voor Van Puyvelde om een aanzienlijke schadeclaim neer te leggen bij de Belgische gemeente Sint-Gillis-Waas. We vertellen hier meer over deze opmerkelijke zaak en de casino schadeclaim bij onze zuiderburen.

Geen casino vergunning van gemeente terwijl dit wel zou moeten

De zaak draait vooral om het feit dat de Belgische ondernemer wel recht had op een casino vergunning, of convenant zoals ze dit ook wel noemen. De gemeente weigerde deze echter te verstrekken. Toen besloot Van Puyvelde om zijn zaak neer te leggen bij de Raad van State. Deze stelde de casino ondernemer in het gelijk en verplichtte de gemeente om het convenant af te sluiten. Dit gebeurde niet, waarop Van Puyvelde nogmaals naar de Raad van State stapte. Opnieuw werd hij in het gelijk gesteld, maar de casino vergunning werd wederom niet aan hem gegeven. In totaal speelt deze zaak al tien jaar en mede door een hartinfarct van de ondernemer liep de oplevering van het casino nog meer vertraging op. Reden genoeg om voor Van Puyvelde om een fikse schadeclaim in te dienen bij de gemeente Sint-Gillis-Waas, waar De Klinge in ligt.

Casino schadeclaim van 10 miljoen naar 22 miljoen euro

In eerste instantie was de casino schadeclaim 10 miljoen euro. De casino ondernemer kreeg echter te horen dat deze claim op verouderde gegevens was gebaseerd. Uit een nieuwe calculatie door experts kwam tot verrassing van iedereen een hoger bedrag. De schadeclaim die nu bij de gemeente ligt is 22 miljoen euro. Dit is gebaseerd op misgelopen inkomsten en op de achterstand die is opgelopen op concurrerende casino’s in de buurt die wel gewoon op tijd hun vergunning kregen. Bovendien stelt de casino ondernemer dat hij ook op het gebied van online gokken een onoverbrugbare achterstand heeft opgelopen die zorgt voor veel misgelopen geld.

Uitspraak Belgische rechter volgt snel

De rechtbank heeft de schadeclaim in overweging genomen. Als deze moet worden uitgekeerd zou dat een flinke klap betekenen voor de kleine gemeente. Ze hebben niet het budget om dit soort uitgaven op te vangen. De casino ondernemer wil echter van geen wijken weten. Hij zegt, overigens terecht, dat de gemeente deze situatie aan zichzelf te danken heeft. De casino vergunning had volgens de wet moeten worden verstrekt en de gemeente besloot zich hier niet aan te houden. Hoe deze opmerkelijke zaak afloopt zullen we natuurlijk scherp in de gaten houden!

Belgische kansspelen wetgeving aangescherpt

Belgische kansspelen: wetgeving online gokken

In België heeft de Kamercommissie Justitie eerder dit jaar gestemd over aanpassingen in de bestaande gokwetgeving. De Belgische kansspelen wetgeving en de regels rondom online gokken zijn bij onze zuiderburen voornamelijk vastgelegd in een wet die in 1999 in werking ging. Volgens de Belgische overheid was deze wetgeving niet meer up-to-date en moesten er aanpassingen komen. We bespreken hier de belangrijkste wijzigingen en de voornaamste kritiek op deze wetswijzigingen.

Vooral nieuwe regels voor Belgische kansspelen in wedkantoren en kansspelautomaten

Opvallend is in eerste instantie dat er weinig nieuwe regels komen voor online casino’s en online wedkantoren. Dit is dan ook tegen het zere been van de uitbaters van fysieke gokgelegenheden in België. Belangrijk is de wijziging van de regels voor gokautomaten met een lage inzet. Tot nu toe was er geen vergunning nodig, en dus ook geen toezicht geregeld, voor gokautomaten waar maximaal 22 eurocent kan worden ingezet en maximaal 6,20 euro kan worden gewonnen. Hierdoor was er een wildgroei van dit soort gokautomaten. Binnenkort vallen deze wel onder de wet over Belgische kansspelen. Er mogen dan maar een beperkt aantal gokautomaten per locatie worden uitgebaat en de gemeente moet toestemming geven.

Daarnaast moeten wedkantoren in de toekomst met hun gemeente afspreken waar ze zich mogen vestigen. Dit mag bijvoorbeeld niet in de buurt van scholen of gevangenissen. Belangrijk is ook de wijziging in het zogenoemde ‘cumuleren’ van vergunningen. Nu kunnen fysieke gokgelegenheden in België vier verschillende vergunning hebben. Dit zijn de volgende:

 • Volledig casino
 • Speelautomatenhallen
 • Drankgelegenheden
 • Kantoren voor sportweddenschappen

Na het ingaan van de nieuwe wetgeving voor gokken in België is het mogelijk om meerdere vergunningen voor hetzelfde bedrijf aan te vragen. Dit zodat de concurrentie met online casino’s eerlijker is, aangezien zij ook meerdere vergunningen mogen combineren.

Strengere controle bij gokkantoren

De minimumleeftijd om te mogen gokken gaat met de nieuwe Belgische kansspelen wetgeving omhoog naar 21 jaar en de controle hiervoor moet een stuk strenger worden. Iedereen die gaat gokken bij een wedkantoor of casino moet worden gecheckt in EPIS. Via deze database kunnen minderjarigen en gokverslaafden worden geweerd. Deze check is nu al verplicht voor online casino’s. Ook alle gokautomaten die de Nationale Loterij van België heeft moeten een elektronische ID-lezer krijgen zodat zeker is dat minderjarigen geen kansspelen kunnen doen.

Kritiek van Ladbrokes en Nationale Loterij

Vooral Ladbrokes en de Nationale Loterij van België hebben zich uitgesproken tegen de wetswijzigingen. Volgens Ladbrokes gaat het checken van alle gokkers die sportweddenschappen afsluiten bij hun wedkantoren erg veel tijd kosten en daarom een daling van 40% in de omzet betekenen. Hij stelt voor dat vanaf een inzet van 200 euro een check in EPIS verplicht is. De Nationale Loterij wil op zijn beurt nog strengere wetgeving voor de gokautomaten met lage inzetten. Daarnaast willen zij dat het verbod op de cumulatie van vergunningen in stand blijft en ook voor online casino’s gaat gelden. Voor de Belgische gokkers zou dat namelijk veiliger zijn. Het is nog de vraag wat er met deze kritieken gaat worden gedaan. Vooralsnog lijkt het erop dat de Belgische overheid de wetswijzigingen niet nog eens gaat herzien.

Zweden overweegt een algemeen verbod op gokadvertenties

Zweden verbod gokken en online casino reclame

Het is goed mogelijk dat er binnen nu en niet al te lange tijd een compleet verbod komt op het adverteren voor gokken in Zweden. Het Scandinavische land heeft sinds een jaar een wetgeving die vergelijkbaar is met de wet die in 2020 in Nederland in werking gaat treden. Er zijn nu dus online casino’s met een licentie actief in Zweden. Er is recent een onderzoek ingesteld naar de vaak te agressieve marketingstrategieën, van zowel deze online casino’s als het enige toegestane landbased casino in het land. Hoewel de resultaten van het onderzoek nog niet bekend zijn, lijkt het niet uitgesloten dat er een algeheel verbod komt op het maken van reclame voor het casino en voor gokken. We vertellen er hier meer over.

Onderzoek naar reclame voor online gokken

De Gaming Market Commission van Zweden, met de pakkende naam Spelmarknadsutredningen, heeft de leiding in het onderzoek naar de gevolgen van het maken van reclame voor gokken. Dit onderzoek werd al in 2018 ingesteld om te kijken wat de gevolgen zouden zijn van de nieuwe wetgeving die in 2019 in werking ging. Door deze wet werd het voor het eerst mogelijk voor online casino’s om legaal te opereren in het Scandinavische land. De mogelijk schadelijke effecten van het toestaan van online gokken worden onderzocht, om er zo achter te komen wat wel en niet moet worden toegestaan. Het bekijken van de effecten van reclame is één van de kerndoelen van het onderzoek. Wanneer uit het onderzoek zal blijken dat er inderdaad negatieve effecten zijn door het toestaan van het maken van reclame voor online gokken, dan zal er een verbod komen. Dit verbod is dan vergelijkbaar met het bestaande verbod op het maken van reclame voor roken en tabak, zoals we dat ook in Nederland kennen.

Zweedse gokindustrie grijpt zelf ook in

Opmerkelijk is dat er inderdaad een probleem lijkt te zijn wat betreft het excessief en agressief reclame maken voor online casino’s en online gokken. Dit blijkt vooral uit het feit dat er uit de gokindustrie zelf een voorstel is gekomen om het maken van reclame te beperken. Dit zou bijvoorbeeld inhouden dat er op bepaalde tijdstippen geen reclame mag worden gemaakt en bepaalde doelgroepen online niet mogen worden aangesproken. Volgens de minister van binnenlandse zaken van Zweden is dit echter niet genoeg. Hij lijkt nu al van mening te zijn dat strengere regels voor het adverteren nodig zijn, maar geeft wel aan eerst de uitslagen van het onderzoek af te wachten. Opmerkelijk is ook dat het online casino Svenska Spel dit niet afwacht. Zij stoppen voor de rest van het jaar met reclame maken.

Parallellen met Nederland

Aangezien de gokwet die in Zweden in 2019 in werking ging in grote lijnen overeenkomt met de gokwet die in Nederland in 2020 in zal gaan, is het interessant om de ontwikkelingen in dat land te volgen. Wanneer ze er daar achter komen dat het loslaten van het maken van reclame voor grote problemen zorgt, dan is de kans aanwezig dat dit ook in Nederland het geval gaat zijn. Wij houden Zweden daarom in ieder geval in de gaten!

Vietnamese politie rolt gigantisch goknetwerk op

Vietnam casino: illegaal gokken

In Vietnam zijn vrijwel alle vormen van gokken, zowel online als bij landbased casino’s, voor de inwoners van het land verboden. Hoewel dit vreemd genoeg niet opgaat voor toeristen die het Aziatische land bezoeken. Ondanks dit verbod komt gokken alsnog op relatief grote schaal voor. Dit bleek eens te meer uit een gigantisch goknetwerk dat de Vietnamese politie eerder dit jaar heeft weten op te rollen. Er zou hier voor meer dan een miljard dollar aan inzetten zijn verwerkt. We vertellen je in dit artikel meer over deze illegale casinopraktijken en over gokken in Vietnam in het algemeen.

Vietnamese gokkers gaan slim te werk

Aangezien er een verbod is op online gokken was de gokmethode van de casino-oplichters behoorlijk ingenieus. Ze vroegen namelijk mensen die een gokje wilden wagen bij een online casino om cash geld te storten bij een fysieke bank. De exacte bankrekening en andere details werden via een gecodeerde website bekendgemaakt aan de gokkers. In ruil voor de cash storting ontvingen de gokkers digitale valuta, waarmee ze hun inzetten konden plaatsen. Hoewel er diverse casinospellen konden worden gespeeld, zou het voornamelijk om sportweddenschappen gaan.

De illegale casinopraktijken verbergen lukte onder meer omdat de eigenaren vele honderden accounts bij veel verschillende banken hadden aangemaakt. Hierdoor werd het bedrag op elke losse rekening niet dusdanig hoog dat het direct werd opgemerkt. In totaal zou er door het illegale goknetwerk meer dan een miljard euro zijn omgezet, en hier hebben ze ongetwijfeld een flinke portie winst mee gepakt. Er zijn 22 betrokkenen opgepakt waarvan twaalf mensen als organistoren zijn aangemerkt door de Vietnamese politie.

Gokken in Vietnam mogelijk in de toekomst wel mogelijk

In Vietnam is gokken voor Vietnamezen zelf vrijwel geheel verboden. Er zijn wel enkele loterijen met een vergunning, maar wat betreft online gokken is er geen mogelijkheid voor de inwoners van het communistische land. Er zijn wel degelijk grote landbased casino’s met bijbehorende resorts, maar deze zijn exclusief voor toeristen die het land bezoeken. Het is goed mogelijk dat deze wet- en regelgeving in de toekomst wat soepeler gaat worden. Er zijn nu bijvoorbeeld experimenten met het beperkt toelaten van Vietnamezen in de fysieke casino’s. Afhankelijk van de resultaten van deze experimenten zou het kunnen dat de eigen bevolking in de toekomst ook gewoon mag gokken bij deze vestigingen. Over het toestaan van online gokken is minder duidelijkheid. Het lijkt in ieder geval in de nabije toekomst nog niet mogelijk te worden en daardoor is dit vast niet het laatste verhaal uit Vietnam dat we krijgen te horen over illegale casinopraktijken.

Vijf gokbedrijven breken Britse regels rondom adverteren gericht op minderjarigen

Wetgeving kansspelen: gokbedrijven adverteren verkeerd

Uiteraard is de wetgeving over kansspelen in Engeland duidelijk rondom de kwestie van minderjarigen die gokken. Het gericht adverteren op jongeren is verboden en het laten gokken van mensen onder de achttien is al helemaal uit den boze. De Britse advertentie-waakhond, de Advertising Standards Authority (ASA), heeft vijf gokbedrijven betrapt die stiekem toch advertenties richtten op kinderen. In dit artikel vertellen we je meer over deze kwalijke zaak.

Advertentie waakhond gebruik ‘avatars’ om gokbedrijven te controleren

De ASA gebruikte een slimme methode om te checken of alle gokbedrijven aan de kansspelenwetgeving voldeden. Er werden namelijk ‘avatars ‘ gecreëerd door medewerkers van de instantie. Deze online profielen werden ingericht alsof ze van een kind waren. Het surfgedrag van een kind werd gesimuleerd en profielen op websites werden aangemaakt met de nep-identiteit van een minderjarige. Gedurende een periode van twee weken werd vervolgens gekeken wat voor advertenties op de avatar werden afgestuurd op diverse vrij toegankelijke websites, waar dus geen inlogcodes voor nodig waren. Het bleek dat van maar liefst 43 gokbedrijven advertenties verschenen. Dit gebeurde ook op tientallen kinderwebsites en op YouTube, waar veel kinderen veel tijd doorbrengen.

Vijf gokbedrijven overtreden wetgeving kansspelen

Van de 43 gokbedrijven waarvan advertenties te zien waren heeft de ASA vijf partijen ook daadwerkelijk schuldig bevonden aan het overtreden van de reclamecode. Dit waren de bedrijven Vikings Video Slot, Redbet, Multilotto, Unibet en PlayOjo. Deze vijf bedrijven lieten in totaal 23 verschillende ads zien die 151 keer verschenen op diverse kinderwebsites. Vooral het bedrijf Vikings Video Slot ging vaak over de grens. Bijna de helft van de ads die in overtreding waren was afkomstig van dit videoslot bedrijf. De wetgeving over kansspelen werd door Vikings Video Slot alleen al 122 keer overtreden.

Online casino’s schuiven de schuld af op ingehuurde derde partijen

Opvallend is dat de online casino’s vrijwel allemaal de schuld afschuiven op andere bedrijven. De gokbedrijven verschuilen zich namelijk achter het feit dat ze derde partijen inhuren om reclame te maken. Hoewel het natuurlijk zo is dat de eindverantwoordelijkheid bij de gokbedrijven zelf ligt, stellen de vijf bedrijven die in overtreding zijn dat het contractbreuk is aan de kant van het advertentiebedrijf. Er zou duidelijk zijn afgesproken dat het gericht adverteren op jongeren onder de achttien jaar niet is toegestaan. Het is nog onduidelijk of de gokbedrijven een boete krijgen of dat juist de adverterende bedrijven worden aangepakt.

ASA wil vaker gaan controleren met ‘avatars’

De ASA heeft aangegeven dat het succes van deze operatie een aanleiding is om vaker controles te doen door middel van de ‘avatars’. Met deze nieuwe techniek kunnen ze gericht zoeken naar advertenties die op kinderen zijn gericht, omdat ze zelf het surfgedrag van een kind nabootsen. Naast het opsporen van illegale advertenties van gokbedrijven staat ook het aanpakken van bijvoorbeeld fastfoodketens, tabaksproducenten en bedrijven die alcohol verkopen hoog op de agenda bij de ASA. Het is goed om te merken dat ook de digitale reclame goed in de gaten wordt gehouden om kwetsbare partijen te beschermen en online gokken eerlijk en betrouwbaar te houden.

Zelfuitsluiting in het online casino

Zelfuitsluiting online casino

De Britse Gambling Commission heeft in 2017 een groot onderzoek uitgevoerd naar gokken onder de Britse bevolking. Door duizenden mensen te ondervragen zijn er veel gegevens bekend en hoewel deze data in Nederland niet direct toepasbaar is, kan het wel interessant zijn om te bekijken. Eerder bespraken we onder meer de hoeveelheid accounts per gokker in het online casino en bekeken we de redenen waarom mensen gokken. In dit artikel bekijken wij de gegevens over zelfuitsluiting in het online casino.

Meerderheid van online gokkers niet op de hoogte van mogelijkheid zelfuitsluiting

Zelfuitsluiting is de term die men gebruikt om aan te geven dat een gokker zichzelf voor een periode van minimaal zes maanden heeft uitgesloten van een online casino. Het is bovendien ook mogelijk dat deze gokker zichzelf bij meerdere online casino’s de toegang heeft geblokkeerd. Het is wettelijk verplicht voor aanbieders van online casinospellen en loterijen om deze optie te bieden aan de gokkers. Uit het onderzoek van de Gambling Commission blijkt dat maar zes procent van alle gokkers ooit zichzelf heeft uitgesloten van een online casino. Daar komt bij dat 35% van de ondervraagde gokkers wel op de hoogte is van deze optie, maar er geen gebruik van heeft gemaakt. De resterende 59% heeft verrassend genoeg nog nooit van deze optie van het online casino gehoord en er logischerwijs ook geen gebruik van gemaakt.

Gokkers tussen 25 en 34 jaar oud kiezen vaakst zelfuitsluiting

Wanneer we beter naar de groep kijken die wel eens voor zelfuitsluiting van online gokken heeft gekozen, dan valt op dat dit vooral mannen zijn. 7% van de ondervraagde mannelijke gokkers heeft namelijk weleens voor zelfuitsluiting gekozen en bij maar 4% van de vrouwen is dit het geval. Het verschil in de leeftijdscategorieën is ook behoorlijk groot. In de categorie van 25 tot 34 jaar oud heeft meer dan 10% van de ondervraagde gokkers weleens zichzelf uitgesloten van één of meerdere online casino’s. Bij de groep van 65+’ers is dit niet eens 2%. Als reden voor zelfuitsluiting geven de meeste gokkers aan dat ze het doen of hebben gedaan om hun uitgaven in de hand te houden.

Veel mensen niet op de hoogte van andere gokbeperkende maatregelen

Er werd in het onderzoek ook gevraagd naar de andere gokbeperkende maatregelen. Ook hier valt op dat veel bezoekers van het online casino niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden:

 • Uitsluiten van een spel of product bij een aanbieder: minder dan 25% van de gokkers kende deze optie
 • Time-out van enkele uren of dagen: minder dan 35% is op de hoogte van de optie
 • Financiële limieten: ruim 55% is op de hoogte van deze gokbeperkende maatregel
 • Reality check, oftewel een waarschuwing als je al een bepaalde tijd achter elkaar aan het spelen bent of veel achter elkaar hebt verloren: bijna 30% is op de hoogte van de optie

Wat we vooral mee kunnen nemen uit deze resultaten is het feit dat online casino’s niet te koop lopen met de gokbeperkende opties en de mogelijkheid tot zelfuitsluiting. Eigenlijk zouden alle gokkers bij het online casino in ieder geval op de hoogte moeten zijn van deze opties, en daar moet volgens ons dan ook verandering in komen in de kansspelregulering.

Do’s and don’ts in het casino

Casino regels en casino dresscode

In het casino gelden uiteraard andere regels dan in veel andere uitgaansgelegenheden. In Nederland is alleen het Holland Casino een legaal landbased casino, terwijl de andere gokgelegenheden als gokhallen of amusementshallen bekendstaan. Hier kun je alleen op gokautomaten spelen en geen tafelspelen spelen die onder leiding van een croupier staan. Bij al deze etablissementen zijn duidelijke casino-regels opgesteld, rondom bijvoorbeeld het meekijken bij tafels en de casino-dresscode. In dit artikel bespreken we enkele van deze do’s and don’ts in het casino, zodat je geen flater slaat wanneer je het landbased casino gaat bezoeken.

Casino-regels: meekijken mag maar notities maken en helpen niet

In het online casino is het vaak niet mogelijk om mee te kijken bij andere gokkers, maar volgens de reguliere casino-regels voor het landbased casino mag dit wel gewoon. Het is logischerwijs niet toegestaan om aan een tafel plaats te nemen waar anderen aan het gokken zijn als je zelf niet meedoet, maar achter de spelers staan om te kijken hoe het eraan toe gaat terwijl ze bijvoorbeeld blackjack of baccarat spelen, is zeker niet verboden. Er zijn wel andere casino-regels waar je in dat geval op moet letten. Je mag spelers namelijk niet helpen. Wanneer je zelf gokt mag je ook geen notities maken, maar dit mag vaak weer wel als je niet actief aan het spel deelneemt.

Houd je aan de casino dresscode

De exacte dresscode van een casino kan behoorlijk verschillen. Bij de zogenoemde amusementshallen is er vaak geen strenge dresscode, maar zijn bijvoorbeeld verkleedkleren en petten niet toegestaan. Bij het Holland Casino zijn ze over het algemeen iets strenger. Hier zijn ook T-shirts met aanstootgevende teksten, trainingsbroeken, slippers en te weinig verhullende kleding niet toegestaan. Het is zeker niet meer zo dat je per se in jasje-dasje of cocktailjurk naar het casino moet gaan om binnen te kunnen komen, maar je moet er wel enigszins verzorgd uitzien. De exacte casino-dresscode kun je altijd vinden op de site van het casino waar je naartoe wilt gaan.

Luister niet naar je eigen muziek

Andere casino-regels zijn onder andere dat je niet met oordopjes naar je eigen muziek mag luisteren. Dit komt onder meer omdat het de sfeer niet ten goede komt in het casino. Vroeger waren elektronische apparaten in zijn geheel verboden, maar sinds de opkomst van smartphone is dit niet meer het geval. Wel is het zo dat je ze niet mag gebruiken wanneer je aan het gokken bent. Andere casino-regels, naast de casino-dresscode, zijn onder meer:

 • Je mag geen geld lenen aan andere spelers
 • Je mag niet meer dan 10 minuten een gokautomaat bezet houden
 • Je mag vaak geen filmpjes of foto’s maken van anderen die gokken zonder uitdrukkelijke toestemming

Wanneer je geen zin hebt in al deze casino-regels, dan kun je natuurlijk altijd online gaan gokken bij een betrouwbaar en veilig online casino!

Wet op kansspelen

Blackjack met croupier kan alleen bij Holland CasinoDe huidige Wet op kansspelen kan voor leken erg ingewikkeld zijn om te begrijpen. Er zijn veel verschillende regels opgesteld die voor diverse kansspelen gelden. De Nederlandse Kansspelautoriteit is de overheidsinstantie die een kansspelvergunning afgeeft en bijvoorbeeld controles uitvoert. Hoewel er een nieuwe wet op kansspelen op komst is die meer mogelijk moet maken voor de kansspelmarkt, moeten we het voorlopig nog doen met de oude wet. Met name op het gebied van kansspelen op afstand, zoals online kansspelen, is deze wet niet meer actueel. In dit artikel vertellen we je alles over de Wet op kansspelen. We vertellen waar wél en waar juist niet een kansspelvergunning voor kan worden afgegeven en welke spellen en aanbieders dus legaal en illegaal zijn. Verder lezen Wet op kansspelen

Legaal gokken in Nederland

kansspel wetgeving NederlandIn ons land zijn er strenge regels omtrent gokken en het aanbieden van kansspelen. De Nederlandse Kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het afgeven van licenties en vergunningen waarmee legaal gokken in Nederland mogelijk is. Tevens kan de Kansspelautoriteit boetes uitdelen en controles uitvoeren bij bedrijven die kansspelen aanbieden. Er zijn diverse soorten kansspelen en kansspelaanbieders en voor elk van deze groepen zijn regels opgesteld die zijn gebundeld in een wet. In dit artikel kun je meer lezen over legaal gokken in Nederland. We behandelen onder andere de regels en mogelijkheden voor casino’s en amusementshallen. Daarnaast vertellen we meer over loterijen, kraskaarten, de mogelijkheden voor horecagelegenheden om kansspelen aan te bieden en het online aanbieden van kansspelen. Verder lezen Legaal gokken in Nederland